Archives: 11. november 2021

Træhus

Bo med god samvittighed

Der er mange måder at passe på sig selv, en ting er at dyrke sport, holde sig i god form og få en fornuftig kost, en anden ting er at bygge og bo i et hjem med god samvittighed.
I byggebranchen bliver der også mere og mere fokus på at bygge miljøvenligt bl.a. med lavenergihuse i træ.
Læs mere her om de mange miljøfordele ved at bygge lavenergihus træ.

Spar penge på varmeregningen

Det der er godt for miljøet er ofte også godt for pengepungen. Et lavenergihus er et hus der kræver mindre energi, end hvad bygningsreglementet stiller som det maksimalt tilladte pr. kvadratmeter. Der er især tale om et lavere energiforbrug til varme. 

Ud over at du bidrager til et lavere CO2 forbrug så er der altså også en del penge at spare på varmeregningen.
Selv om et lavenergihus ofte er lidt dyrere at bygge vil pengene ofte være tjent ind igen i besparelser. 

4 måder at opnå lavenergi på

Når der skal spares penge på varmeregningen så er der flere forskellige måder at gøre det på. Lavenergihuse bygges ofte med en eller flere af følgende tiltag for at blive klassificeret som lavenergi: 

  • Et tykkere lag isolering i vægge, gulve, lofter m.m. end typiske huse og gældende minimumskrav i byggereglementet
  • Med fokus på tiltag der minimerer utætheder, kuldebroer og andre steder hvor der hyppigt går varme til spilde
  • At forsyne huset med specielle energiruder der også har isolerende effekt
  • At installere varmegenvindingsanlæg i forbindelse med ventilationen, så der undgås varmespild ved udluftning.

Opvarmning

Træhuse er miljøvenlige

Udover at du har fokus på at skåne klimaet når du vælger at bygge et lavenergihus, så er træ også et materiale i sig selv, der hører under de mest miljøvenlige byggematerialer man kan vælge.
Du kan gå all-in og vælge træ fra skove der er FSC mærkede, eller vælge træhuse fra en virksomhed der tager andre miljøhensyn som f.eks. at plante et nyt træ for hvert træ de fælder.
Træhuse giver også et utrolig godt indeklima, pga. træets evner til at frigive og optage fugt i takt med omgivelserne. Dermed reguleres luftfugtigheden i huset helt naturligt.